Opis programu

Etap przygotowawczo – diagnostyczny

 • udział w zajęciach Grupy Wstępnej (zajęcia edukacyjne – max. 6 sesji),
 • konsultacja psychologiczna,
 • konsultacja psychiatryczna,
 • konsultacja internistyczna.

Etap intensywnej terapii uzależnienia w formie grupowej jak i indywidualnej

 • praca nad rozpoznaniem własnego uzależnienia,
 • uczenie sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym,narkotycznym itp.,
 • uświadamianie sobie obszarów destrukcji spowodowanej uzależnieniem,
 • praca nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • trenowanie umiejętności odmawiania,
 • zapobieganie nawrotom.

Etap pogłębiony terapii uzależnienia

 • udział w grupie terapeutycznej,
 • opracowanie indywidualnego programu terapii,
 • rozpoznawanie nałogowych schematów myślenia i postępowania,
 • rozpoznawanie i usuwanie zaburzeń emocjonalnych zagrażających trwałej abstynencji,
 • problemy intra i interpersonalne,
 • trenowanie umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej.

Dodatkowe programy terapii

 • treningi umiejętności (nawroty, złość, duchowość, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, sytuacje kryzysowe w życiu – początek drogi do sukcesu, otwartość i komunikacja, oswajanie czasu, żal po stracie, bezsilność, destrukcyjne schematy życiowe – jak uwolnić się od ich wpływu)

Placówka utrzymuje bezpośredni kontakt z:

 • Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,
 • Placówkami podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Grupami samopomocowymi m.in. AA i NA,
 • Poradniami leczenia uzależnień na terenie całego kraju.

Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Zadzwoń terazZadzwoń teraz