Co nas wyróżnia

Zanim zdecydujesz się na wybór ośrodka terapii pamiętaj, iż terapia uzależnień jest formą leczenia. Każda forma leczenia (zarówno psychoterapia jak i leczenie farmakologiczne) jest procesem, który jest celowy i starannie zaplanowany – począwszy od etapu diagnostycznego, poprzez stosowane metody i techniki pracy rozciągnięte w czasie, aż do etapu końcowego. Proces ten nie zachodzi samoistnie. Aby był efektywny, powinno zostać spełnionych kilka warunków. Oto, na co powinieneś zwrócić uwagę:

  • Kto leczy?

Nad przebiegiem leczenia powinna czuwać wyspecjalizowana kadra. W tym przypadku są to specjaliści lub instruktorzy terapii uzależnień. W naszym ośrodku kadrę stanowią pełni zaangażowania ludzie, którzy pomogą Ci przejść przez ten proces. Każdy z członków zespołu posiada kwalifikację do pracy poświadczoną odpowiednimi dokumentami wydanymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Nad przebiegiem leczenia czuwa także psycholog oraz lekarze – pierwszego kontaktu (internista), psychiatra oraz neurolog.

  • Czy ośrodek spełnia standardy?

Każda forma leczenia (pomocy) powinna też spełniać ogólnie przyjęte w danej branży standardy. Nasz ośrodek placówką wpisaną na listę ośrodków przestrzegających Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień (kodeks jest ogólnie dostepny, możesz się z nim zapoznać tutaj tutaj )

  • Czy ośrodek dysponuje kadrą medyczną?

Lekarze są pomocni na drodze wsparcia farmakologicznego, które w wielu przypadkach jest konieczne w początkowym etapie wychodzenia z uzależnienia. Jest to spowodowane z jednej strony specyficzną grupą objawów zwanych zespołem abstynencyjnym występującym po odstawieniu substancji psychoaktywnych, z drugiej zaś różnego typu powikłaniami neurologicznymi, które mogą, ale nie muszą być skutkiem używania narkotyków czy alkoholu. W naszym ośrodku od pierwszych dni znajdziesz się pod opieką lekarza pierwszego kontaktu, który pomoże Ci przejść ten okres. W dalszym przebiegu leczenia pomocny może okazać się lekarz psychiatra lub neurolog.

  • Czy kadra ośrodka jest objęta superwizją kliniczną?

Superwizja jest formą nadzoru zespołu terapeutycznego. Wykwalifikowany superwizor posiadający uprawnienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii czuwa nad przebiegiem terapii pod kątem stosowanych przez kadrę metod w leczeniu. Kadra naszego ośrodka pracuje pod czujnym okiem superwizora po to, aby zapewnić Ci przestrzeganie standardów leczenia i usprawnić jego proces.

  • Czy ośrodek posiada program leczenia?

Spójny program leczenia wyklucza chaos i daje poczucie bezpieczeństwa, co stanowi też o skuteczności terapii. Nasz program leczenia oparty jest o indywidualizację pracy z pacjentem, podzielony jest na etapy. Leczenie obejmuje pracę nad motywacją, psychoedukację, pracę nad osobistymi sposobami radzenia sobie z problemami bez narkotyków czy alkoholu. W naszej społeczności terapeutycznej funkcjonują zasady, których przestrzeganie ma walor terapeutyczny. Żyjąc zgodnie z przyjętymi zasadami wprowadzasz w życie ład, co samo w sobie stanowi o lepszym samopoczuciu. Uczysz się współpracy z innymi ludźmi, konstruktywnie rozwiązujesz problemy na trzeźwo.

  • Czy kadra ośrodka odbywa zebrania kliniczne?

Proces leczenia proponowany naszym pacjentom nie jest pomysłem jednego terapeuty. Formy pomocy są starannie dobierane przez kadrę konsultującą swoje poczynania w trakcie zebrań po to, aby jak najbardziej zindywidualizować leczenie. Konsultacje kadry – obok superwizji – służą temu, aby cel w leczeniu był wspólny dla całej kadry oraz klientów ośrodka oraz po to, aby zmierzać do jego osiągnięcia wspólnymi siłami.

  • Czy ośrodek posiada zaplecze umożliwiające organizację czasu wolnego?

Poza terapią grupową oraz indywidualną w naszym ośrodku szczególnie dbamy o organizację czasu wolnego, co traktujemy jako element leczenia. W chwilach wolnych od zajęć możesz skorzystać z siłowni, stołu do tenisa stołowego, boiska do piłki siatkowej, boiska do koszykówki, piłki nożnej, w najbliższej okolicy kortu do tenisa ziemnego, basenu, sauny czy też zaplanować wieczór z dobrym filmem. Ośrodek posiada niezbędny do tego sprzęt. Pamiętaj też o samej lokalizacji ośrodka – Wisła jest miastem położonym w sercu Beskidu Śląskiego, zewsząd otoczonym górami, gdzie nie brakuje atrakcji. Wspólne wycieczki pomoże Ci zaplanować również kadra ośrodka, z chęcią dotrzymamy Ci towarzystwa również na szlaku. Osobom nie zainteresowanym chodzeniem po górach umili czas spacer po deptaku wiślańskim czy bulwarem wzdłuż najdłuższej rzeki w Polsce. W ośrodku masz stały dostęp do sieci Wi-Fi. Nieopodal znajduje się również basen, solarium oraz boisko do piłki nożnej i koszykówki.

  • Co po leczeniu?

Nawiązując współpracę z naszą kadrą sprawiasz, że nawet po leczeniu nie pozostajesz sam ze swoim problemem. Opuszczenie ośrodka często związane jest z wieloma bieżącymi sprawami, które mogą wymagać wsparcia. W trakcie leczenie niejednokrotnie wytwarza się więź pomiędzy terapeutami a naszymi pacjentami, której zakończenie pobytu w ośrodku nie jest w stanie przerwać. Niejednokrotnie zdarza się, że nasi klienci konsultują się z nami telefonicznie, odbywają dodatkowe spotkania konsultacyjne lub po prostu odwiedzają nas dzieląc się swoimi sukcesami. Dla osób zainteresowanych dalszą terapią istnieje możliwość kontynuacji terapii w prywatnym gabinecie w Bielsku-Białej.
Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691

Zadzwoń terazZadzwoń teraz