Kadra


Placówka dysponuje wykwalifikowaną kadrą, w skład której wchodzą:

 • Janusz Morawiec – prezes zarządu
 • mgr Adam Kasprzyk – superwizor ośrodka- certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji, ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii województwa śląskiego ,
 • lek. Andrzej Kłoda – lekarz współpracujący z ośrodkiem, specjalista psychiatra,
 • lek. Dorota Kacperska – lekarz współpracujący z ośrodkiem, specjalista psychiatra,
 • lek. Małgorzata Klimczak – lekarz współpracujący z ośrodkiem, specjalista neurolog,
 • lek. Mariusz Kozik – lekarz ośrodka, psychoterapeuta, długoletni starszy asystent w I oddziale Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu,
 • mgr Ilona Krzempek – psycholog,
 • mgr Ilona Boruta– specjalistka terapii uzależnień w procesie certyfikacji PARPA,
 • Jakub Przybyła – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Marek Kubica – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • mgr Monika Fooder – specjalistka terapii uzależnień w procesie certyfikacji Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Ewa Kuczewska – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikat PARPA,

PRACA NASZYCH TERAPEUTÓW PODLEGA SUPERWIZJI!