Kadra


Placówka dysponuje wykwalifikowaną kadrą, w skład której wchodzą:

 • Janusz Morawiec – prezes zarządu NZOZ LEWIN Sp. z o.o. Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, specjalista i diagnosta FASD, Trener, szkoleniowiec i konsultant.
 • mgr Adam Kasprzyk – superwizor ośrodka- certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji, Członek Komisji ds. Etyki przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, członek zespołu przy Ministerstwie Zdrowia zajmującego się opracowaniem założeń reformy systemu leczenia uzależnień, pedagog resocjalizacyjny, w latach 2012-2017 pracował jako Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii przy Marszałku Województwa Śląskiego.
 • lek. med. Mariusz Kozik – lekarz ośrodka Lewin, psychoterapeuta, seksuolog, specjalista i diagnosta FASD, Członek Rady Nadzorczej i Programowej oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD.
  Lekarz z 25 letnim doświadczeniem i ogromną wiedzą w zakresie psychoterapii. Pracował w takich miejscach jak: Klinika Rehabilitacyjna w Wallenstadtbergu w Szwajcarii, Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Oddział Kardiologiczny Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu.
 • lek. med. Justyna Bal – lekarz, specjalista psychiatra z ponad 10 letnim doświadczeniem w leczeniu uzależnień.
 • lek. med. Dorota Kacperska – lekarz współpracujący z ośrodkiem, specjalista psychiatra,
 • lek. med. Małgorzata Klimczak – lekarz współpracujący z ośrodkiem, specjalista neurolog,
 • mgr Ilona Krzempek – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • mgr Ilona Boruta– specjalistka terapii uzależnień w procesie certyfikacji PARPA, pedagog resocjalizacyjny, dyplomowany nauczyciel,
 • lic. Jakub Przybyła – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, pedagog,
 • Marek Kubica – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, wieloletni terapeuta w Centrum Psychiatrii w Katowicach,
 • lic. Paulina Waśka – specjalistka terapii uzależnień w procesie certyfikacji Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, pedagog resocjalizacyjny.

PRACA NASZYCH TERAPEUTÓW PODLEGA SUPERWIZJI!

Zadzwoń do nas. Telefon: +48 691 103 691
Zadzwoń terazZadzwoń teraz