Tag Archives: sposobyradzeniasobieznawrotem

ZJAWISKO NAWROTU SZCZEGÓLNYM WYZWANIEM W TERAPII UZALEŻNIEŃ

Nawrót jest powrotem po dłuższej przerwie do problematycznego zachowania. Przykładem może być osoba, która po półrocznej abstynencji od alkoholu\narkotyków powróciła do ponownego zażywania uzależniającej substancji.  Trzeba jednak też odróżnić tzw.: „wpadkę” od nawrotu. Wpadka jest jednorazowym epizodem, natomiast nawrót jest ponownym regularnym używaniem substancji. Wpadka może doprowadzić do nawrotu, ale niekoniecznie. Często wiąże się ona

Read More

Zadzwoń terazZadzwoń teraz